Basis voor dienstverlening aan het v(mb)o: 4you!

Een fysieke plek voor VMBO-jongeren in de Bibliotheek

 

Deze website wordt niet meer bijgehouden. Wil jij aan de slag met collecties en jongeren in de bibliotheek? Neem contact op met jouw POI-coördinator. 

Voor informatie over dyslexie verwijzen we je door naar:

https://dyslexiecentraal.nl/voortgezet-onderwijs 

https://dyslexiecentraal.nl/leerlingen

Voor informatie om leesmotivatie van jongeren te bevorderen en leesvermijding te verminderen verwijzen we je door naar de toolkit Leesbevordering op maat in het vmbo. 

Voor titels voor jongeren (12-15) die moeite hebben met lezen verwijzen we je door naar jeugdbibliotheek.nl.

 

Het 4you! is ontstaan uit de wens van de Bibliotheek om zwakke lezers te ondersteunen. Samenwerking met de jongeren en het onderwijs is hierbij een voorwaarde. Met kennis over zwakke lezers, een speciale collectie, leesplezier en leesprogramma's ondersteunt het 4you! het onderwijs en de jongeren. Jongeren hebben een belangrijke inbreng bij de inrichting en de ontwikkeling van het 4you! 

 

Deze website is bestemd voor bibliotheken die zich bezighouden met moeilijklezende jongeren. Hier vinden bibliotheekmedewerkers informatie over de inrichting en het beleid van een 4you! Daarnaast bieden we een collectiedatabase met meer dan 2.000 titels! De nieuwste én de meest uitgeleende boeken op thema gerangschikt en met de mogelijkheid tot het maken van lijstjes.

            

Wilt u ook een goede dienstverlening voor het VMBO in de Bibliotheek? In de Handleiding voor het inrichten van een 4you!, geschreven door Nanda Geuzebroek en Anneke Friedhoff-Verweij van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, is de opzet van het 4you! uitgewerkt.  

  

Voor meer informatie neemt u contact op met Dia Wesseling, dwesseling@probiblio.nl