Doelgroepen 4you!

Veel jongeren hebben in hun verleden zoveel negatieve leeservaringen opgedaan, dat ze niet meer lezen voor hun plezier. Toch moeten ze veel lezen, willen ze een kans hebben om een diploma te halen. Maar ook om mee te kunnen doen in een maatschappij waarin alles draait om informatie. Het is zaak deze jongeren in een aantrekkelijke en op hen aangepaste omgeving materialen te bieden waarmee ze ongemerkt aan hun taalontwikkeling kunnen werken. 

Voor deze jongeren is het 4you! bij uitstek geschikt 

  • Vmbo-leerlingen en leerlingen in het praktijkonderwijs
  • Jongeren die moeite hebben met lezen
  • Autochtone en allochtone jongeren met een taalontwikkelingsachterstand
  • Jongeren met een leesprobleem door dyslexie, door een concentratiestoornis als ADD of ADHD of door een stoornis uit het autistische spectrum als NLD of PDD-NOS

 

Taalontwikkelingsachterstand

Op het vmbo en het praktijkonderwijs zitten o.a. jongeren uit taalzwakke milieus, zowel met een autochtone als allochtone achtergrond. Op de basisschool hebben zij hun taalachterstand niet weg kunnen werken. Ze komen daardoor vaak in een lager onderwijstype dan passend bij hun intelligentie. Voor hen kunnen ook gesproken materialen, verfilmde boeken, beeldverhalen en non-fictie worden ingezet.

 

Dyslexie
Dyslectische jongeren hebben in de loop van de basisschool geleerd wat voor hen de beste manier van lezen is. In het voortgezet onderwijs verandert er veel voor hen: nieuwe vakken en vreemde talen stellen andere eisen aan hun leesvaardigheid. Vaak worden ze meer afhankelijk van luisterboeken en audiovisuele materialen. Op een 4you! kunnen zij deze materialen vinden.
 

  • De scholen hebben de beschikking over het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013). Hierin staan goed leesbare en praktische handreikingen voor  directie, middenmanagement en docenten. Niet alle scholen hebben het Protocol ingevoerd.
  • De dyslexietoolbox is dé site voor jongeren met veel informatie over dyslexie in het voorgezet onderwijs, nieuwtjes en filmpjes over hersenen die tijdens de puberteit veranderen.
  • Er verschijnen steeds meer  Apps die speciaal gemaakt zijn voor dyslecten. 

 

Concentratiestoornis
Jongeren met ADD of ADHD hebben behoefte aan dunne boeken en materialen met een sterke zintuiglijke prikkel zoals verfilmde boeken, computerprogramma's en informatieve boeken met veel plaatjes. Deze zijn allemaal aanwezig op het 4you!. 

 

Autistische jongeren
Deze complexe groep heeft niet een eenduidige leesbehoefte. De een wil graag een boek lezen met een eenvoudige verhaallijn, zonder beeldspraak en met veel actie. Een ander wil graag een specialistisch boek over zijn favoriete interessegebied. De laatste kan geholpen worden met een boek van de volwassenafdeling. De eerste kan terecht op het 4you!.