Beleid

Veel leerlingen op het vmbo hebben moeite met lezen en ervaren geen leesplezier. Leesplezier is belangrijk omdat het ondersteunend is aan leesvaardigheid en het begrijpen van de lesboeken. Onder Lezen en het vmbo vindt u de rechtvaardiging voor het 4you!, leesbeleid, het onderwijs en de bibliotheek.

 

Bij het opzetten en beheren van een 4you! is een juiste beleidsvoering van de Bibliotheek nodig. Voldoende financiële middelen moeten voorhanden zijn maar ook goed opgeleid en gemotiveerd personeel.

 

Een 4you! specialist heeft kennis over de doelgroepen die het 4ou! bezoeken en haalt zijn kennis/kunde onder andere uit de verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar lezen, jongeren en laaggeletterdheid.