Opzetten

In de Handleiding voor het inrichten van een 4you! staan de uitgangspunten opgenomen, die de basis vormen voor een succesvol 4you!

 

Heel belangrijk is de thema- en frontale plaatsing van álle media. Hierdoor krijgen jongeren een beter overzicht over de materialen en worden zij gestimuleerd om boeken te lezen.

 

Uit onderzoek onder jongeren naar bibliotheekgebruik blijkt dat zij gevoelig voor zijn voor een eigen plek met  sfeer en uitstraling. Maar ook de aanwezigheid van pc, gameconsole, werkplekken en muziek scoren hoog in de waardering.

 

Meer over het opzetten

  • Onder inrichting staan de inrichtingseisen en foto's van 4you! plekken in de Bibliotheek. Ook de namen van een aantal architecten die betrokken zijn geweest bij het inrichten van het 4you!. Bekijk de filmpjes ter inspiratie. 
  • Onder indeling vindt u naast de eisen aan de inrichting, meer over de indeling, thema's en kleuren van de collectie. 
  • De promotiematerialen gebruikt u om het 4you! herkenbaar te maken in de Bibliotheek en in communicatiemiddelen.

 

Bureau Jos de Vries heeft in opdracht van ProBiblio een retailvariant van het MLP en het 4you! ontwikkeld. Deze retailversie past onder andere in de zogenoemde White Box van de Overijsselse Bibliotheek Dienst en Bibliotheek Nederland. Voor bibliotheken met een klein budget is er binnen de retail een 'cosmetische versie' ontwikkeld. 

 

Contact

Dia Wesseling, dwesseling@probiblio en Maaike Landman, mlandman@probiblio.nl

 

  

Opzetten

In de Handleiding voor het inrichten van een 4you! staan de uitgangspunten opgenomen, die de basis vormen voor een succesvol 4you!

 

Heel belangrijk is de thema- en frontale plaatsing van álle media. Hierdoor krijgen jongeren een beter overzicht over de materialen en worden zij gestimuleerd om boeken te lezen.

 

Uit onderzoek onder jongeren naar bibliotheekgebruik blijkt dat zij gevoelig voor zijn voor een eigen plek met  sfeer en uitstraling. Maar ook de aanwezigheid van pc, gameconsole, werkplekken en muziek scoren hoog in de waardering.

 

Meer over het opzetten

  • Onder inrichting staan de inrichtingseisen en foto's van 4you! plekken in de Bibliotheek. Ook de namen van een aantal architecten die betrokken zijn geweest bij het inrichten van het 4you!. Bekijk de filmpjes ter inspiratie. 
  • Onder indeling vindt u naast de eisen aan de inrichting, meer over de indeling, thema's en kleuren van de collectie. 
  • De promotiematerialen gebruikt u om het 4you! herkenbaar te maken in de Bibliotheek en in communicatiemiddelen.

 

Bureau Jos de Vries heeft in opdracht van ProBiblio een retailvariant van het MLP en het 4you! ontwikkeld. Deze retailversie past onder andere in de zogenoemde White Box van de Overijsselse Bibliotheek Dienst en Bibliotheek Nederland. Voor bibliotheken met een klein budget is er binnen de retail een 'cosmetische versie' ontwikkeld. 

 

Contact

Dia Wesseling, dwesseling@probiblio en Maaike Landman, mlandman@probiblio.nl