Samenwerking

Samenwerking met scholen

Voor het 'onderhouden' van een 4you! is samenwerking van cruciaal belang. Uw belangrijkste partner is de vmbo-school. Zonder samenwerking met een VMBO-school heeft een 4you! geen zin. Leeszwakke jongeren zullen niet zo snel uit zichzelf naar de Bibliotheek komen. Een samenwerkingsverband met een lokale vmbo-school start u bijvoorbeeld door een groepsbezoek te organiseren of door plek te maken voor een stagiair. Er zijn heel veel gerichte activiteiten in de bibliotheek te bedenken. Wees creatief en pas de activiteiten aan op uw omgeving.

Presentatie over het 4you! tijdens Lezen Centraal 2012, de landelijke dag van Stichting Lezen voor het VMBO.

 

Samenwerking met  andere instellingen

Samenwerking met andere instellingen is van belang om op een andere manier toegang te krijgen tot de doelgroep. Daarnaast kunnen  samenwerkingsverbanden subsidie of andere fondsen genereren. Mogelijke partners zijn:

  • Gemeentelijk onderwijsoverleg
  • Overkoepelende scholenvereniging
  • Onderwijsbegeleidingsdienst: specialisten VO van de onderwijsbegeleidingsdienst kunnen 4you! promoten op scholen en deskundigheid leveren op informatieavonden.
  • Oudervereniging Balans: voor de doelgroep jongeren met een leeshandicap kan samengewerkt worden met de regionale vestiging van Balans; u kunt met hen een gezamenlijke informatiebijeenkomsten organiseren.

 

Activiteiten voor leerkrachten, intermediairs en ouders

Over het belang van lezen, de relatie tot laaggletterdheid, over jongerentaal; er zijn allerlei ondersteunende bijeenkomsten in de Bibliotheek te organiseren. Organiseer informatiebijeenkomsten voor docenten of geef voorlichting aan schoolteams over het 4you!. De 4you! powerpoint kan hierbij behulpzaam zijn. Inhoudelijke suggesties voor een informatiebijeenkomst staan in de lijst met interessante sprekers.

In het contact met leraren Nederlands, lees- en/of zorgcoördinatoren, jaarlaag- of afdelingscoördinatoren en dyslexiebegeleiders kun je wijzen op het belang van 4you!. Denk daarbij aan:

  • De leesbevorderende werking van 4you!;
  • De ondersteuning van leerlingen met een leeshandicap;
  • De mogelijkheden tot samenwerking in het kader van leesbevordering;
  • De mogelijkheden tot ondersteuning van de informatievoorziening in het kader van projecten voor diverse schoolvakken.

Ook intermediairs als orthopedagogen, logopedisten, remedial teachers of huiswerkbegeleidingsinstituten kunnen belang hebben bij het 4you! Zorg dat ook zij op de hoogte zijn van de aanwezigheid en mogelijkheden van een 4you!.