Financiën

Voor het opzetten en inrichten van een 4you! is extra budget nodig; zie hier voor de toelichting in de Handleiding voor het inrichten van een 4you!  Indien het niet mogelijk is dit budget uit eigen middelen te verkrijgen, kunnen andere bronnen worden aangeboord. Denk aan subsidies, fondsen en sponsoring.

Tips

 • Verken de omgeving: welke bestaande relaties zijn er al en hoe kunnen die worden aangesproken? 
 • Begin vroegtijdig: voor veel subsidieregelingen en fondsen geldt dat er voor goedkeuring van de aanvraag nog niet met uitvoering begonnen mag worden.
 • Deel het project op: in de aanvraag kan naar een projectonderdeel worden verwezen zodat duidelijk is waar het geld naartoe gaat.
 • Deel de begroting in: investeringskosten lenen zich voor extra geld, exploitatiekosten in mindere mate.
 • Stel de geldschieter op de hoogte van de vorderingen, ook als het project eenmaal loopt.

 

Kosten

Het inrichten en beheren van een 4you! brengt eenmalige, maar vooral ook structurele kosten met zich mee. De kosten zijn te verdelen over vier posten:

 • personeel
 • inrichting
 • collectie
 • promotie

 

Factoren die de begroting beïnvloeden:

 • Omvang: ga uit van de kennis in het werkgebied, de sociale kaart (aantal scholen).
 • Meubel: nieuw of bestaand.
 • AVM: pc, gameconsole, tv, geluidsapparatuur, koptelefoons.
 • Collectie: nieuw of bestaande collectie.
 • Formatie en scholing: samenwerking met andere bibliotheken, één of meer specialisten opleiden.
 • PR: opening, folders en posters, werving.

 

Personeel

Personeelskosten zijn te verdelen in eenmalige en structurele kosten. De kosten van de 4you!-specialist variëren, afhankelijk van de doelstelling. Indien veel promotieactiviteiten worden georganiseerd moeten de personeelskosten hiervoor hoger worden begroot. In het algemeen moet men voor coördinatie van het 4you! per week rekenen op vier tot acht uur. In de voorbereidende fase moet u rekening houden met een hoger aantal uren.

Voor mediaverwerking moet u in de startfase rekening houden met tenminste vier uur per week, afhankelijk van het aantal materialen dat u aanschaft. Structureel hebt u ongeveer een à twee uur hiervoor nodig. 

 

Personeelskosten Eenmalig   Structureel   Uren
Beleidsplan / Plan van aanpak x  - 24 + 16
Organiseren scholing personeel x (herhaling) 16
Samenstelling + inwerken collectie x x 40 / 1 à 2
Promotieactiviteiten  - x 1
Coördinatie  - x 6
Inrichting x  - 24
Groepsontvangsten  - x pm